Glädje grön årlig personal fest 25-06-2017 plus inbjudna gäster och familjemedlemmar